Shuffle Rogue – Kripp – Descent of Dragons

Class: Rogue - Format: dragon - Type: combo - Season: season-69 - Style: ladder - Meta Deck: Shuffle Rogue