Control’s Egg Druid – Wild Heroic Tavern Brawl

Class: Druid - Format: Wild - Type: Token - Season: 38 - Style: Tournament - Meta Deck: Egg Druid