Control’s Egg Druid – Wild Heroic Tavern Brawl

Class: Druid - Format: wild - Type: token - Season: season-38 - Style: tournament - Meta Deck: Egg Druid