Naiman’s EU Winter Prelims 2016 Aggro Shaman

Class: Shaman - Format: wild - Type: aggro - Season: season-23 - Style: tournament