TheFishou’s Road to Blizzcon Bloodlust Shaman

Class: Shaman - Format: wild - Type: midrange - Season: season-6 - Style: tournament