Frezzar’s Kinguin 2014 GvG Control Warrior

Class: Warrior - Format: wild - Type: control - Season: season-9 - Style: tournament